• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 17/2014

Data: 14.07.2014 r.
Raport bieżący nr 17/2014

TematNabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

Podstawia prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14. lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie stosownie do obowiązku wynikającego z art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji zakupu akcji Delko S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu Delko S.A.

10. lipca 2014 roku osoba blisko związana z członkiem zarządu Spółki, tj. spółka Doktor Leks SA, z siedzibą we Wrocławiu, w której członek zarządu Delko SA pełni funkcję prezesa zarządu, nabyła 991  akcji Delko S.A. po cenie jednostkowej 5,30 złotych za akcję. Transakcja została zawarta na rynku regulowanym podczas sesji giełdowej (system notowań ciągłych) za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn.zm) oraz §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950)

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168