• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 25/2014

Data: 24.10.2014 r.
Raport bieżący nr 25/2014

Temat: Rejestracja zmian w statucie Spółki

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. siedzibą w Śremie („Spółka”) informuje, że w dniu 24. października 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26. września 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwał  nr 20/2014 - 37/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku. (Sąd dokonał zmian w rejestrze w zakresie zmiany treści: §5 ust.1; §10 ust.1 oraz zmiana numeracji §10: 3a na 4, 4 na 5, 5 na 6, 6 na 7; §12; §13: ust. 4, ust. 6; §14; §16: ust. 2, dodano ust. 3; §17: ust. 2-4, ust. 6; §18, §19; §20 ust. 1-2; §22 ust. 1; §23 dodano ust. 3 Statutu Spółki)

Spółka w załączeniu podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.)

Załącznik: Treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki


 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168