• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 27/2014

Data: 10.11.2014 r.
Raport bieżący nr 27/2014

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Daniela Piotra Luberdy rezygnację z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10. listopada 2014 roku.

Jako powód rezygnacji, Pan Daniel Piotr Luberda podał ważne względy osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168