• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 03/2015

Data: 09.01.2015 r.
Raport bieżący nr 03/2015

Temat: nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem zarządu.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 09. stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Leszka Wójcika, wiceprezesa Zarządu Spółki o transakcji na akcjach Delko S.A. dokonanych przez osoby blisko z nim związane./p>

Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w której Pan Leszek Wójcik pełni funkcję prezesa zarządu oraz TRIO PLUS Sp. z o.o. sp. k., w której Pan Leszek Wójcik jest wspólnikiem, podpisały umowę przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącej do Delkor Sp. z o.o., w skład której wchodzi 870.200 szt. akcji wycenionych po 5,55 zł za akcję na spółkę TRIO PLUS Sp. z o.o. sp. k.
Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych, którego posiadaczem jest TRIO PLUS sp. z o.o. sp. k. nastąpiło w dniu 08. stycznia 2015 r. dla 751.360 szt. akcji i w dniu 09. stycznia 2015 r. dla 118.840 szt. akcji.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94), §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168