• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 07/2015

Data: 06.02.2015 r.
Raport bieżący nr 07/2015

Temat: Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 06. lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.69 ust1. pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Spółki SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. o zwiększeniu liczby głosów na WZA Spółki, do których uprawniona jest spółka SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. powyżej progu 20% ogólnej liczby głosów.

Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA było przeniesienie w dniu 03. lutego 2015 r. własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Doktor Leks S.A., w skład której wchodzi 1.297.417 szt. akcji Delko SA. na spółkę SOLIDNA DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych, którego posiadaczem jest SOLIDNA DWA sp. z o.o. sp. k. nastąpiło w dniu 06. lutego 2015 r.

Przed dokonaniem ww. transakcji SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. nie posiadała akcji DELKO SA i nie była uprawniona do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA.

Po dokonaniu ww. transakcji SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. posiada 1.297.417 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowi 21,70% i uprawnia do 1.297.417 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA., co stanowi 21,70% ogólnej liczby głosów.

 
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1382)


Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168