• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 08/2015

Data: 06.02.2015 r.
Raport bieżący nr 08/2015

Temat: Nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem zarządu.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 06. lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Dariusza Kaweckiego, prezesa Zarządu Spółki o transakcji na akcjach Delko S.A. dokonanych przez osoby blisko z nim związane.

Doktor Leks S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której Pan Dariusz Kawecki pełni funkcję prezesa zarządu oraz SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, w której Pan Dariusz Kawecki jest wspólnikiem, podpisały umowę przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącej do Doktor Leks S.A., w skład której wchodzi 1.297.417 szt. akcji wycenionych po 5,79 zł za akcję na spółkę SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k.

Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych, którego posiadaczem jest SOLIDNA DWA sp. z o.o. sp. k. nastąpiło w dniu 06. lutego 2015 r.

Pan Dariusz Kawecki i spółka SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. posiadają łącznie 1.436.976 akcji Delko SA, co stanowi 24,03% ogólnej liczby akcji i uprawnia do 1.436.976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,03% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94), §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950)


Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168