• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2015

Data: 20.05.2015 r.
Raport bieżący nr 11/2015

Temat: Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 19. maja b.r. podpisał przedwstępną warunkową umowę zakupu 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Spółka Delkor jest czołowym dystrybutorem hurtowym kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej i artykułów higienicznych na terenie województwa łódzkiego i części województwa mazowieckiego. Firma powstała w 1997. Dystrybucję prowadzi w oparciu o działania własnych przedstawicieli handlowych, a także reprezentantów producentów. Spółka posiada również dział obsługi instytucji i odbiorców pozarynkowych, oferujący do sprzedaży odzież roboczą, obuwie, materiały biurowe, chemię specjalistyczną.

Podpisana umowa jest konsekwencją strategii Grupy Kapitałowej Delko S.A., która obok rozwoju organicznego uwzględnia również rozwój poprzez akwizycje, które umacniają pozycję Grupy w skali kraju.

Przed podpisaniem wspomnianej umowy właściciele spółki Delkor dokonali przekształceń w spółce polegających na wydzieleniu z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa niezwiązanej z dystrybucją hurtową.

Do zawarcia umowy przyrzeczonej dojdzie po ziszczeniu się szeregu warunków, z których najważniejszy to zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację. Po podpisaniu umowy przedwstępnej nastąpi badanie due dilligence spóki, po którym zostanie ustalona ostateczna cena za udziały. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Delko SA.

Przychody ze sprzedaży spółki Delkor w obszarze dystrybucji hurtowej wyniosły w 2014 r. 47 mln zł. Spółka osiągnęła w tym obszarze zysk brutto w wysokości 1,5 mln zł. Dane te zostały ustalone na podstawie nieaudytowanego sprawozdania finansowego spółki Delkor za 2014 r.

Zarząd Delko S.A. ocenia, że ww. akwizycja zwiększy roczne przychody Grupy Kapitałowej Delko o ok. 16 mln zł (Delko SA już w tej chwili jest głównym dostawcą do Delkor Sp. z o.o. więc przychody ze sprzedaży do Delkor Sp. z o.o. będą podlegały wyłączeniu w procesie konsolidacji). Szacowany wzrost, w wyniku akwizycji, skonsolidowanego zysku brutto GK Delko w skali roku wyniesie ok. 1,5 mln zł.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168