• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2015

Data: 26.05.2015 r.
Raport bieżący nr 12/2015

TematRekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy – określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 23. kwietnia 2015 r., Zarząd Delko S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25. maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 07. lipca 2015 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28. lipca 2015 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168