• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 17/2015

Data: 08.06.2015 r.
Raport bieżący nr 17/2015

Temat: Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA

Podstawa prawna: Art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 08. czerwca 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.69 ust1. pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Dariusza Kaweckiego o zwiększeniu liczby głosów na WZA Spółki, do których uprawniony jest bezpośrednio Pan Dariusz Kawecki powyżej progu 20% ogólnej liczby głosów.

Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA było rozwiązanie spółki SOLIDNA DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi i przekazanie w dniu 01. czerwca 2015 r. 1.297.417 szt. akcji Delko SA. wspólnikowi Panu Dariuszowi Kaweckiemu. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych, którego posiadaczem jest Pan Dariusz Kawecki nastąpiło w dniu 03. czerwca 2015 r.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Dariusz Kawecki posiadał bezpośrednio 139.559 akcji Delko SA, co w kapitale akcyjnym stanowiło 2,33% i uprawniało do 139.559 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA, co stanowiło 2,33% ogólnej liczby głosów. (Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Dariusz Kawecki bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę  SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. posiadał 1.436.976 akcji DELKO SA, co stanowiło 24,03% ogólnej liczby akcji i był uprawniony do 1.436.976 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA., co stanowiło 24,03% ogólnej liczby głosów)

Po dokonaniu ww. transakcji Pan Dariusz Kawecki posiada bezpośrednio 1.436.976 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowi 24,03% i uprawnia do 1.436.976 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA., co stanowi 24,03% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1382)

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168