• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 18/2015

Data: 10.06.2015 r.
Raport bieżący nr 18/2015

TematPodpisanie listu intencyjnego

Podstawa prawna: Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 10. czerwca b.r. podpisał wspólnie z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym SPECJAŁ  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie oraz spółką Polski Tytoń SA z siedzibą w Radomiu list intencyjny dotyczący zasadniczych warunków współpracy, polegającej na realizacji przez sygnatariuszy listu inwestycji w postaci zawiązania spółki akcyjnej, zrzeszającej w charakterze akcjonariuszy podmioty będące wiodącymi dystrybutorami w branży FMCG, których oferta handlowa kierowana do sklepów detalicznych wzajemnie się uzupełnia.

Sygnatariusze dokumentu, wskazują na konieczność szybszej integracji hurtu i detalu, w celu umocnienia pozycji funkcjonujących w Polsce tzw. sklepów tradycyjnych. Sklepy te to główni odbiorcy towarów dystrybuowanych przez strony listu intencyjnego.

Projektowana inwestycja i wspólne działanie poprzez zawiązywaną spółkę mają na celu:

- zbudowanie platformy pozwalającej wspólnie wypracować najlepsze  rozwiązania skierowane do podmiotów prowadzących sklepy detaliczne,
- zagwarantowanie tym podmiotom zintegrowanej współpracy z dostawcami oferującymi możliwie najszerszą i komplementarną ofertę asortymentową,
- wypracowanie warunków dla wieloletniej współpracy sygnatariuszy listu intencyjnego z podmiotami prowadzącymi sklepy detaliczne, zrzeszonymi we współpracujących sieciach franczyzowych,  na warunkach współpracy satysfakcjonujących dla wszystkich uczestników projektu.

Potencjał spółki, która zostanie powołana to skumulowany potencjał jej akcjonariuszy, których oferta jest komplementarna:

PPHU Specjał Spółka z o.o. to szeroko pojęta oferta branż spożywczych (w tym alkohole, nabiał i tłuszcze);
Polski Tytoń SA to wyroby tytoniowe, alkohole i cały sektor tzw. usług elektronicznych.
GK Delko uzupełnia tę ofertę o artykuły chemii gospodarczej, kosmetyki, artykuły higieniczne oraz produkty przemysłowe i drobne AGD.

Zarząd Delko SA ocenia, że podpisanie dokumentu jest znaczącym krokiem w kierunku umocnienia GK Delko na pozycji lidera dystrybucji artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych na rynku tradycyjnym w Polsce. W sieciach franczyzowych współpracujących z Grupą Specjał funkcjonuje obecnie ok. 4600 sklepów, w tym 41 sklepów własnych i 360 sklepów w tzw. franczyzie zintegrowanej. Zdaniem Zarządu Delko SA ich potencjał zakupowy, w segmencie artykułów dystrybuowanych przez spółki GK Delko wynosi ok. 180 mln zł rocznie.

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168