• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 21/2015

Data: 25.06.2015 r.
Raport bieżący nr 21/2015

TematInformacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 23. czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, na mocy której kwota 1.495.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Do dywidendy uprawnionych jest 5.980.000 akcji, co daje dywidendę w wysokości 0,25 złotych (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 07. lipca 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 28. lipca 2015 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168