• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 23/2015

Data: 03.07.2015 r.
Raport bieżący nr 23/2015

Temat: Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03. lipca 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.69 ust1. pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od TRIO PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o zmniejszeniu liczby głosów na WZA Spółki, do których uprawniona jest spółka TRIO PLUS sp. z o.o. sp.k. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA było przekazanie w dniu 30. czerwca 2015 r. 870.200 szt. akcji Delko SA wspólnikom, w związku z rozwiązaniem spółki TRIO PLUS sp. z o.o. sp.k. Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych, których posiadaczami są wspólnicy TRIO PLUS sp. z o.o. sp.k. nastąpiło w dniu 02. lipca 2015 r.

Przed dokonaniem ww. transakcji TRIO PLUS sp. z o.o. sp.k. posiadała 870.200 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowiło 14,55% i uprawniało do 870.200 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA., co stanowiło 14,55% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu ww transakcji  TRIO PLUS sp. z o.o. sp.k. nie posiada akcji Delko SA i tym samym nie jest uprawniona do wykonywania  głosów na WZA Delko SA.

 

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1382)

 

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168