• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 25/2015

Data: 03.07.2015 r.
Raport bieżący nr 25/2015

Temat: Zbycie i nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej i przez członka rady nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03. lipca 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Tomasza Czapli, członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcji na akcjach Delko S.A. dokonanych przez osobę blisko z nim związaną i przez niego samego.

TRIO PLUS Sp. z o.o. sp. k., w której Pan Tomasz Czapla jest wspólnikiem, w związku z rozwiązaniem spółki, przekazała w dniu 30. czerwca 2015 r. 870.200 szt. akcji Delko SA wycenionych po 8,10 zł za akcję wspólnikom spółki TRIO PLUS Sp. z o.o. sp. k.

W wyniku wyżej wspomnianego przekazania Pan Tomasz Czapla otrzymał 290.067 szt. akcji Delko SA.

Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych, których posiadaczami są wspólnicy TRIO PLUS Sp. z o.o. sp.k. nastąpiło w dniu 02. lipca 2015 r.

 

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94), §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950)

 

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168