• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 28/2015

Data: 22.10.2015 r.
Raport bieżący nr 28/2015

Temat: Porozumienie wspólników Delko OTTO Sp. z o.o. – spółki zależnej od Delko SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 22. października b.r. podpisał z udziałowcami mniejszościowymi swojej spółki zależnej Delko OTTO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, porozumienie w sprawie zgodnego wykonywania głosu na Zgromadzeniu Wspólników Delko OTTO Sp. z o.o.

Na warunkach określonych w porozumieniu wszyscy udziałowcy Delko OTTO Sp. z o.o. zobowiązali się do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników Delko OTTO Sp. z o.o. za podjęciem uchwał dotyczących umorzenia udziałów wspólników mniejszościowych w łącznej liczbie 2.499 udziałów, za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 9.500.000,00 (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Obecnie Delko SA posiada 2.501 udziałów w spółce Delko OTTO Sp z o.o., co stanowi 50,02% kapitału zakładowego. W wyniku umorzenia udziałów wspólników mniejszościowych Delko SA stanie się jedynym udziałowcem spółki Delko OTTO Sp. z o.o.

Delko OTTO Sp. z o.o. jest czołowym dystrybutorem hurtowym kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej, artykułów higienicznych oraz tytoniowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województw ościennych. Firma powstała w 1989 roku, dystrybucję prowadzi w oparciu o działania własnych przedstawicieli handlowych, a także reprezentantów producentów. Od roku 2003 Delko OTTO wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Delko SA i od tego roku jej wyniki podlegają konsolidacji w ramach grupy kapitałowej.

Przychody ze sprzedaży spółki Delko OTTO Sp. z o.o. wyniosły w 2014 r. 117,5 mln zł. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 1,4 mln zł. Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosił 11,6 mln zł

Realizacja podpisanego porozumienia pozwoli, w następnym etapie, na jeszcze ściślejszą, zarówno pod względem operacyjnym jak i organizacyjnym, integrację spółek Grupy Kapitałowej Delko SA.

Porozumienie zostanie zrealizowane w najszybszym możliwym czasie, wynikającym z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Umorzenie zostanie sfinansowane ze środków własnych spółki Delko OTTO Sp. z o.o.

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168