• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 33/2015

Data: 02.11.2015 r.
Raport bieżący nr 33/2015

Temat: Wygaśnięcie mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA („Emitent”) informuje, że w dniu 02. listopada 2015 roku wygasły mandaty dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, panów: Mariusza Szklarskiego i Tomasza Wygody.

Wygaśnięcie mandatów nastąpiło z mocy prawa na podstawie art.387 §1 i §3 k.s.h., w związku z przejęciem przez Delko SA, w dniu 02. listopada 2015 r., kontroli nad spółką Doktor Leks SA, w której Pan Mariusz Szklarski pełni funkcję członka zarządu oraz spółką Delko Esta Sp. z o.o., w której Pan Tomasz Wygoda pełni funkcję członka zarządu.

Zarząd Delko SA niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168