• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 34/2015

Data: 16.11.2015 r.
Raport bieżący nr 34/2015

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pan Jakuba Dąbrowskiego rezygnację z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jakub Dąbrowski złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 17.listopada 2015 r. a jako powód rezygnacji wskazał względy osobiste.

Zarząd Delko SA niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168