• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 36/2015

Data: 17.12.2015 r.
Raport bieżący nr 36/2015

Temat: Umorzenie udziałów w spółce zależnej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 22. października 2015 r., Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 17. grudnia b.r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Delko OTTO Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów w łącznej liczbie 2.499 udziałów, za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 9.500.000,00 (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).

W wyniku umorzenia spółka Delko SA stała się jedynym udziałowcem spółki Delko OTTO Sp. z o.o.

Delko OTTO Sp. z o.o. jest czołowym dystrybutorem hurtowym kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej, artykułów higienicznych oraz tytoniowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województw ościennych. Firma powstała w 1989 roku, dystrybucję prowadzi w oparciu o działania własnych przedstawicieli handlowych, a także reprezentantów producentów. Od roku 2003 Delko OTTO wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Delko SA i od tego roku jej wyniki podlegają konsolidacji w ramach grupy kapitałowej.

Przychody ze sprzedaży spółki Delko OTTO Sp. z o.o. wyniosły w 2014 r. 117,5 mln zł. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 1,4 mln zł. Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosił 11,6 mln zł.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168