• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 5/2016

Data: 18.02.2016 r.
Raport bieżący nr 5/2016

TematPrzerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18. lutego 2016 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 17. marca 2016 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 6), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz.133)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168