• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 8/2016

Data: 17.03.2016 r.
Raport bieżący nr 8/2016

TematInformacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 18. lutego 2016 roku i zakończone po zarządzonej przerwie w dniu 17. marca 2016 r., powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję:

1) Karolinę Kamilę Dąbrowską

2) Iwonę Jantoń

3) Danutę Bronisławę Martynę

Pani Karolina Kamila Dąbrowska współpracuje z Katedrą Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Od października 2013 jest studentką studiów doktoranckich, a jej zainteresowania badawcze dotyczą budowania i rozwijania: kapitału społecznego, zaufania oraz reputacji zarówno w, jak i pomiędzy organizacjami. Członek zespołów badawczych: Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych, Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum oraz Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami. Panią Karolinę Kamilę Dąbrowską  łączą  powiązania rodzinne z Mirosławem  Dąbrowskim, akcjonariuszem posiadającym ponad 5% akcji Spółki. Pani Karolina Kamila Dąbrowska, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Iwona Jantoń posiada średnie wykształcenie oraz 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach w firmach handlowych w sektorze detalicznym w branży chemii gospodarczej i kosmetyków. Od 2011 r. Pani Iwona Jantoń pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej spółki Doktor Leks SA. Pani Iwona Jantoń, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Danuta Bronisława Martyna posiada stopień naukowy magistra i jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, o specjalności informacja w środowisku cyfrowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach samorządowych. Obecnie razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Matka dwójki dzieci. Pani Danuta Bronisława Martyna, według przedstawionego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168