• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 15/2016

Data: 23.06.2016 r.
Raport bieżący nr 15/2016

TematTreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23. czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 23. czerwca 2016 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.


Zarząd Delko S.A. informuje jednocześnie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad  jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
 

Treść uchwał ZWZA Deko SA 23.06.2016.pdf

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168