• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 18/2016

Data: 17.08.2016 r.
Raport bieżący nr 18/2016

Temat: Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka udzieliła poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Cosmetics RDT Sp. z o.o., wynikające z umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 9.000.000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) z dnia 17.08.2016 r. zawartej pomiędzy Cosmetics RDT Sp. z o.o. a bankiem Polska Kasa Opieki SA. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółki Cosmetics RDT Sp. z o.o., w tym na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w banku BZ WBK SA.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 17.08.2017 r.

Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółki Cosmetics RDT Sp z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości 9.000.000 zł, tj. kwotę równą 22.500 zł.

Wartość udzielonego przez Delko SA poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168