• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 20/2016

Data: 12.12.2016 r.
Raport bieżący nr 20/2016

TematUjawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji. Zakończenie negocjacji oraz zawarcie warunkowej umowy zakupu udziałów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 20. października 2016 r. opóźnił przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej. Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęta była informacja poufna o rozpoczęciu negocjacji dotyczących zakupu przez Delko SA 100% udziałów w spółce RHS Sp z o.o. z Wielunia. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. ochrona przed potencjalnie negatywnym wpływem podania informacji poufnej do wiadomości publicznej na przebieg negocjacji.

W wyniku zakończonych negocjacji, w dniu 12. grudnia 2016 roku Delko SA podpisała warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce RHS Sp. z o.o. z Wielunia.

Przejście własności udziałów na Delko SA nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, tj. uzyskania zgody prezesa UOKiK na koncentrację. W przypadku nie spełnienia się tego warunku do dnia 27.04.2017 r. umowa ulegnie rozwiązaniu.

Ustalona przez strony cena za 100% udziałów wyniesie 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).

Spółka RHS Sp. z o.o. prowadzi 24 samoobsługowe sklepy i markety spożywcze o powierzchni sprzedażowej od 150 do 800 m2 każdy, pod marką SEDAL. Sklepy zlokalizowane są w lokalach wynajmowanych i własnych. Lokalizacje znajdują się w miejscowościach od 700 mieszkańców do 60.000 mieszkańców, w woj. łódzkim, opolskim i wielkopolskim (m.in. w Wieluniu, Sieradzu, Oleśnie, Kępnie, Namysłowie i Bełchatowie). Sklepy oferują pełny asortyment spożywczy, w tym nabiał, mięso, warzywa, alkohole i artykuły przemysłowe. Placówki posiadają ujednolicony standard. Sklepy SEDAL znane są klientom od ponad 20 lat.

Dodatkowo RHS sp. z o.o. prowadzi hurtownię spożywczą w Wieluniu, Spółka posiada 7 nieruchomości własnych.

Aktualne zatrudnienie w spółce wynosi 371 osób.

Wyniki finansowe spółki RHS są stabilne i na przestrzeni ostatnich 3 lat wyniosły: przychody ze sprzedaży: 2013 r. + 116 mln zł, 2014 r. + 117 mln zł, 2015 r. + 115 mln zł. EBITDA  2013 r. + 2,1 mln zł; 2014 r. +3,3 mln zł; 2015 + 2,5 mln zł. Kapitały własne wynoszą wg stanu na dzień 30.09.2016 r. +13,4 mln zł. Zadłużenie spółki RHS wobec instytucji finansowych nie przewyższa wartości środków pieniężnych na rachunkach bankowych – sieć posiada zdolność do finansowania dalszego rozwoju.

Dzięki zakupowi spółki RHS Sp. z o.o. Delko SA powraca do realizacji strategii polegającej na budowaniu własnej sieci sklepów. Strategia ta będzie wdrażana równolegle do dotychczasowych kierunków rozwoju, w tym dystrybucji produktów chemiczno-przemysłowych i franczyzy chemiczno-kosmetycznej pod marką Blue Stop.  Dodatkowo, dzięki tej transakcji Delko rozpocznie działalność w segmencie sprzedaży hurtowej produktów spożywczych i napojów.

Zarząd Spółki przewiduje, że wpływ przedmiotowej akwizycji na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Delko wyniesie w skali roku ok. 105 mln zł w obszarze sprzedaży, począwszy od 2017 r. i ok. 1,5 mln zł w obszarze zysku netto, począwszy od 2018 r.

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168