• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 21/2016

Data: 20. grudnia 2016 r.
Raport bieżący nr 21/2016

Temat: Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20. grudnia 2016 r., na podstawie § 16 pkt. 2.11 Statutu Delko SA, dokonała wyboru firmy B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do badania sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej Delko za lata 2016-2017 oraz przeglądu sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej Delko za I półrocze 2017 r.

Firma B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4063.

Umowa z B-think Audit Sp. z o.o. zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej Delko za lata 2016-2017 i przeglądu sprawozdań za I półrocze 2017 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168