• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 2/2017

Data: 31. stycznia 2017 r.
Raport bieżący nr 2/2017

Temat: Ziszczenie się warunku zawieszającego do warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce RHS Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1. MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 12. grudnia 2016 r. Zarząd Delko SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25. stycznia 2017 r., w której Prezes UOKiK wydaje zgodę na przejęcie przez Delko SA kontroli nad spółką RHS Sp. z o.o., tym samym ziścił się warunek zawieszający do warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce RHS Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami umowy przejście własności udziałów nastąpi w 6. (szóstym) dniu roboczym od daty decyzji Prezesa UOKiK, co oznacza, że Delko SA stanie się właścicielem 100% udziałów w spółce RHS Sp. z o.o. począwszy od dnia 02. lutego 2017 r.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168