• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 6/2017

Data: 31. maja 2017 r.
Raport bieżący nr 6/2017

Temat: Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31. maja 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.69 ust1. pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Dariusza Kaweckiego o zwiększeniu liczby głosów na WZA Spółki, do których uprawniony jest bezpośrednio Pan Dariusz Kawecki powyżej progu 25% ogólnej liczby głosów.

Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA było nabycie przez Pana Dariusza Kaweckiego w dniach 26.05.2017 r., 29.05.2017 r. oraz 30.05.2017 r., podczas sesji giełdowych (system notowań ciągłych) za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 74.602 szt. akcji, o czym spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 31.05.2017 r.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Dariusz Kawecki posiadał bezpośrednio 1.442.500 akcji Delko SA, co w kapitale akcyjnym stanowiło 24,12% i uprawniało do 1.442.500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA, co stanowiło 24,12% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu ww. transakcji Pan Dariusz Kawecki posiada bezpośrednio 1.517.102 akcje, co w kapitale akcyjnym stanowi 25,37% i uprawnia do 1.517.102 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA., co stanowi 25,37% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1639)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168