• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2017

Data: 21. czerwca 2017 r.
Raport bieżący nr 12/2017

Temat: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Delko SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A., w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 21. czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Delko S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21. czerwca 2017, informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21. czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza XII kadencji, działając na podstawie § 12 pkt 8 Statutu Spółki Delko S.A. oraz § 4 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A., podjęła uchwałę o ukonstytuowaniu się w następującym kształcie: Przewodniczący Rady Nadzorczej: Wojciech Szymon Kowalski

Członkowie Rady Nadzorczej:
Karolina Kamila Dąbrowska, Iwona Jantoń, Danuta Bronisława Martyna, Emil Kawecki

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168