• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 24/2017

Data: 12. października 2017 r.
Raport bieżący nr 24/2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12. października 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 12. października 2017 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Zarząd Delko S.A. informuje jednocześnie, że Walne Zgromadzenie Delko S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA
w dniu 12. października 2017 r.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168