• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 33/2017

Data: 20. grudnia 2017 r.
Raport bieżący nr 33/2017

Temat: Rozwiązanie listu intencyjnego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego z nr 18/2015 z dnia 10. czerwca 2015 r., Zarząd Delko S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał wspólnie z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym SPECJAŁ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką PT Dystrybucja SA (poprzednio: PHP Polski Tytoń SA) z siedzibą w Radomiu porozumienie o zakończeniu negocjacji i rozwiązaniu listu intencyjnego z dnia 10. czerwca 2015 r., dotyczącego zamiaru realizacji inwestycji, polegającej na zawiązaniu spółki zrzeszającej w charakterze wspólników podmioty będące wiodącymi dystrybutorami w branży FMCG.

W wyniku podpisanego porozumienia, Strony postanowiły, z dniem jego zawarcia, o zakończeniu prowadzonych negocjacji i rozwiązaniu listu intencyjnego, co skutkuje rezygnacją z wdrożenia i realizacji przedsięwzięcia opisanego w liście intencyjnym.

Strony zgodnie oświadczyły, że nie wykluczają, iż będą w przyszłości współpracować nad rozwojem rynku hurtowego i detalicznego branży FMCG w Polsce.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168