• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2018

Data: 13 czerwca 2018 r.
Raport bieżący nr 11/2018

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Delko S.A.

Treść raportu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o powołaniu na stanowisko członka Rady Nadzorczej pana Marka Stanisława Szydłowskiego.

Rada Nadzorcza w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Komitetu Audytu pana Marka Stanisława Szydłowskiego.

Marek Stanisław Szydłowski ukończył 59 lat. - Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. W 1997 roku uzyskał tytuł Licencjata z zakresu ekonomii przemysłu na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
W latach 1985 – 1988 pracował w przedsiębiorstwach państwowych na stanowiskach referent ds. kalkulacji cen i kierownik działu ekonomicznego.
W latach 1989 – 1995 rozpoczął własną działalność gospodarcza, początkowo jednoosobową, a następnie w ramach spółki cywilnej - branża: handel detaliczny.
Od 1995 do 2008 roku udziałowiec spółki Sedal Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. Zajmowane stanowiska: dyrektor finansowy, Wiceprezes zarządu, Prezes zarządu - branża: handel detaliczny.
Od 2009 do 2017 dyrektor finansowy, prokurent spółki RHS Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu - branża: handel detaliczny.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168