• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2018

Data: 13 czerwca 2018 r.
Raport bieżący nr 13/2018

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.392.000 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. 0,40 zł na jedną akcję, z zysku netto za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Dzień dywidendy uchwalono na 11 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168