• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 3/2019

Data: 11 luty 2019 r.
Raport bieżący nr 3/2019

Temat: Wystąpienie z wezwaniem do zarządcy masy sanacyjnej o zawarcie umów przyrzeczonych oraz skierowanie pisma do sędziego-komisarza, w toku postępowania sanacyjnego.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 lutego 2019 roku, po otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielającej zgody na dokonanie koncentracji, Spółka wystąpiła do zarządcy masy sanacyjnej BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji (Restrukturyzacja i upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o.), z wezwaniem do zawarcia:

1) przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% akcji spółki Słoneczko S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
oraz
2) przyrzeczonej umowy sprzedaży 50% udziałów spółki A&K Hurt-Market Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.

Jednocześnie Spółka w dniu 11 lutego 2019 r., wystąpiła do Sędziego – komisarza w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych o zobowiązanie ww. zarządcy masy sanacyjnej do złożenia na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r., Prawo restrukturyzacyjne wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umów przyrzeczonych, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168