• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 7/2019

Data: 11 kwiecień 2019 r.
Raport bieżący nr 7/2019

Temat: Zakup sieci sklepów spożywczych spółki Słoneczko S.A.

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, dotyczącego podpisania przez DELKO S.A. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Słoneczko S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych (na każdą 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu) serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) w kapitale zakładowym Spółki Słoneczko S.A., z siedzibą w Zielonej Górze (KRS 0000614017), wynoszącym 1.250.000,00 zł, co stanowi 100% tego kapitału, za Cenę zakupu wynoszącą 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Delko S.A. kupując Słoneczko S.A. zakupiła sieć 25 sklepów własnych o powierzchni handlowej 5.359 m2 na terenie województw: województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Ponadto Słoneczko S.A. współpracuje z 349 sklepami będącymi w sieci franczyzowej na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, podkarpackiego. Słoneczko S.A. działa na rynku od 2002 roku. Obroty Spółki za 2018 rok wyniosły ponad 67 mln. zł. Spółka zatrudnia ok. 220 osób. Zakup spółki Słoneczko S.A. jest kolejnym krokiem w kierunku dywersyfikacji biznesu - budowanie segmentu detalicznego w handlu towarami spożywczymi, chemii gospodarczej oraz kosmetyków.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168