• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 14/2019

Data: 26 czerwca 2019 r.
Raport bieżący nr 14/2019

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 r.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Szczegółowa podstawa prawna: 
§ 19 ust 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Pliki do pobrania

Akt notarialny ZWZA Delko S.A. 26.06.2019 (PDF)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168