• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 02/2020

Data: 20 lutego 2020 r.
Raport bieżący nr 02/2020

Temat: Podpisanie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Treść raportu:

Zarząd spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 roku Spółka podpisała aneks nr 1 do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (dalej „Aneks”), o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 03 października 2019r.
Zgodnie z treścią Aneksu Strony zgodnie postanowiły przedłużyć termin zakończenia audytu spółki Przedsiębiorstwo Handlowe WALDI Sp. z o.o., do dnia 15 marca 2020 roku oraz przedłużyć termin zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów do dnia 31 marca 2020 roku.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168