• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 03/2020

Data: 20 lutego 2020 r.
Raport bieżący nr 03/2020

Temat: Podpisanie porozumienia o rozpoczęciu negocjacji.

Treść raportu:

Zarząd spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 roku Spółka podpisała porozumienie dotyczące rozpoczęcia negocjacji (dalej: „Porozumienie”), mających na celu nabycie przez DELKO S.A. ogółu praw i obowiązków wspólników w Spółce PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SPÓŁKA JAWNA R.KALICINSKI, L.LECH, M. NIEWINOWSKA (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do KRS pod numerem 0000084265.
Zgodnie z treścią Porozumienia, Strony zobowiązane są do prowadzenia rozmów i negocjacji wyłącznie w dobrej wierze, z poszanowaniem praw i interesów każdej ze Stron.
Strony zamierzają zakończyć negocjacje do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168