• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 07/2020

Data: 31 marca 2020 r.
Raport bieżący nr 07/2020

Temat: Przesunięcie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów PH WALDI Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie (dalej „Spółka”), informuje, iż w związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku stanem epidemii spowodowanej koronawirusem (COVID-19) i wprowadzonymi ograniczeniami mającymi znaczący wpływ na funkcjonowanie obydwu stron transakcji dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów PH WALDI Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach (dalej: „Transakcja”) strony, w dniu 31 marca 2020 roku postanowiły o przesunięciu ustalonego terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów (31 marca 2020 roku), do czasu zniesienia ograniczeń i unormowania się sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Wówczas możliwe będzie podjęcie przez strony niezbędnych działań zmierzających do sfinalizowania Transakcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168