• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 08/2020

Data: 23 kwietnia 2020 r.
Raport bieżący nr 08/2020

Temat: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko w miesiącu kwietniu 2020

Treść raportu:

Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd Delko S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o sytuacji bieżącej w Grupie Delko w kontekście zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19:

 1. Grupa Delko prowadzi działalność zaspokajającą podstawowe potrzeby społeczeństwa tzn. prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach z żywnością (75 sklepów), sprzedaż detaliczną w sklepach ze środkami czystości oraz prowadzi dystrybucję hurtową środków higienicznych, papieru toaletowego, mydła, detergentów, środków dezynfekcyjnych do ponad 18.000 firm, urzędów i sklepów w Polsce.
 2. Stosując się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych, Spółka oraz GK DELKO podejmują niezbędne działania organizacyjne - zarówno w punktach handlowych, jak i w obszarze administracyjnym - celem minimalizacji zagrożenia dla pracowników, współpracowników i kontrahentów w związku z epidemią koronawirusa.
 3. Wszystkie sklepy i hurtownie Grupy Delko wg stanu na dzień opublikowania raportu poprawnie funkcjonują. Sprzedaż jest prowadzona z zachowaniem możliwych procedur bezpieczeństwa w celu zminimalizowania zagrożenia COVID-19. Pracownicy wyposażeni zostali w podstawowe środki ochrony osobistej. Ograniczony został również kontakt z osobami z zewnątrz przedsiębiorstwa. Narady i spotkania odbywają się w trybie zdalnym.
 4. Grupa Delko nie prowadzi działalności za granicą. Wobec powyższego, pracownicy Grupy nie przebywali ostatnio służbowo za granicą. Zarządowi Delko na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały zgłoszone przypadki zakażenia koronawirusem wśród pracowników grupy.
 5. 5. Produkcja mydeł antybakteryjnych, papieru toaletowego i innych środków higieny osobistej pod markami Delko jest kontynuowana. Zaopatrzenie w środki dezynfekcji czystości i higieny jest dość dobre.
 6. Pracownicy i kadra Spółki w zdecydowanej większości stawiają się do pracy i wykonują ją z zaangażowaniem i poświęceniem.
 7. Płynność finansowa Grupy jest dobra.
 8. W krótkoterminowym horyzoncie czasowym wyniki finansowe Grupy Delko będą dobre i prawdopodobnie zbliżone do poprzednich. Sprzedaż obecna jest na poziomie zbliżonym lub lekko wyższym do analogicznego poziomu roku poprzedniego.
Nie posiadamy jednak wiarygodnych danych, które pozwoliłyby na tworzenie prognoz średnio i długoterminowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168