• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2020

Data: 28 maja 2020 r.
Raport bieżący nr 13/2020

Temat: Podpisanie umowy przeniesienia praw i obowiązków wspólników spółki jawnej.

Treść raportu:


Zarząd spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku informuje, iż w dniu 28 maja 2020 roku spółka Delko S.A. podpisała umowę, w wyniku której z dniem 01 czerwca 2020r. nabędzie od Marii Niewinowskiej i Ryszarda Kalicińskiego ogół praw i obowiązków wspólników spółki PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SPÓŁKA JAWNA R.KALICINSKI, L.LECH, M. NIEWINOWSKA z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do KRS pod numerem 0000084265, (dalej: „Spółka”), za cenę zakupu wynoszącą 1.200.000 zł.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hurtowym i detalicznym obrocie artykułami spożywczymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
Zdaniem Zarządu Emitenta, nabycie praw i obowiązków wspólników Spółki wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój handlu artykułami spożywczymi i umocnienie tej części biznesu Grupy Kapitałowej Delko.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168