• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 15/2020

Data: 18 czerwca 2020 r.
Raport bieżący nr 15/2020

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02.06.2020 r.

Treść raportu:


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku informującego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A., na podstawie par.19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DELKO Spółka Akcyjna, w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku, przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku – jako załącznik do projektu uchwały nr 6 oraz politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – jako załącznik do projektu uchwały nr 22.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informac je bieżące i okresowe

Pliki do pobrania

Załącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO S.A. 30.06.2020 - sprawozdanie z działalności RN 2019
Załącznik do projektu uchwały nr 22 ZWZA DELKO S.A. 30.06.2020 - Polityka Wynagrodzeń

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168