• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 16/2020

Data: 30 czerwca 2020 r.
Raport bieżący nr 16/2020

Temat: Podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 03 października 2019 roku, dotyczącego podpisania przez DELKO S.A. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Spółka zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży, w wyniku której, z dniem 01 lipca 2020 roku nabędzie 4008 (cztery tysiące osiem) udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, o łącznej wartości nominalnej 2.004.000 PLN (dwa miliony cztery tysiące złotych), co stanowi 100% (sto) procent kapitału zakładowego ww. spółki, za cenę zakupu wynoszącą 2.455.000 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

PH Waldi Sp. z o.o. jest dystrybutorem artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych na terenie województwa wielkopolskiego i ościennych. Spółka działa na rynku od ponad 28 lat. Delko S.A. jest jednym z głównych dostawców PH Waldi Sp. z o.o.

Zdaniem Zarządu Emitenta, nabycie udziałów PH Waldi Sp. z o.o. jest efektem działań konsolidacyjnych na rynku hurtowym w branży chemiczno-drogeryjne. Wpłynie ono pozytywnie na dalszy rozwój grupy kapitałowej Delko, a w szczególności jej przychody i wyniki finansowe.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168