• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 21/2020

Data: 30 czerwca 2020 r.
Raport bieżący nr 21/2020

Temat: Powołanie Zarządu Delko S.A.

Treść raportu:

Rada Nadzorcza w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu Delko S.A. na wspólną dwuletnią kadencję. Na Prezesa Zarządu powołano pana Dariusza Kaweckiego, na Wiceprezwsa Zarządu powołano pana Mirosława Jana Dąbrowskiego. Pan Dariusz Kawecki posiada tytuł doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i systemów pomiarowych. Zawodowo od ponad 25 lat pracuje na stanowiskach zarządczych. Jego wieloletnia praktyka i głęboka znajomość branży poparta jest pracą zarówno w strukturach detalicznych jak i hurtowych. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń min. z zakresu finansów, zarządzania i sprzedaży. Rada Nadzorcza zwolniła Pana Dariusza Kaweckiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w Drogerie Rossa Sp. z o.o., Biuro Doradcze DK Sp. z o.o. i własnej działalności gospodarczej.
Pan Dariusz Kawecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mirosław Jan Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto, ukończył liczne szkolenia m.in. w zakresie zarządzania i księgowości. Zawodowo od ponad 25 lat pracuje na stanowiskach zarządczych. Jego wieloletnia praktyka i głęboka znajomość branży poparta jest pracą zarówno w strukturach detalicznych jak i hurtowych.

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w PHU Otto Sp. j.
Pan Mirosław Jan Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168