• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 23/2020

Data: 9 listopada 2020 r.
Raport bieżący nr 23/2020

Temat: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko

Treść raportu:

Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd Delko S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o sytuacji bieżącej w Grupie Delko w kontekście zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19:

 1. Wg stanu na dzień dzisiejszy Grupa Delko prowadzi normalną działalność gospodarczą. Nie wystąpiły dotychczas żadne wydarzenia, które by w sposób istotny oddziaływały na wielkość sprzedaży lub wyniki finansowe Grupy.
 2. Wszystkie sklepy spożywcze i drogeryjne oraz hurtownie chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów spożywczych prowadzą normalną sprzedaż.
 3. Według stanu na dzień komunikatu, obszar, w którym funkcjonuje Grupa Delko, nie jest objęty restrykcjami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości prowadzenia sprzedaży wyznaczonymi przez Rząd RP.
 4. W sklepach i hurtowniach Grupy zaopatrzenie jest prawidłowe. Nie brakuje podstawowych produktów higienicznych i spożywczych. Dostępne są też w ciągłej sprzedaży podstawowe środki dezynfekcyjne i ochronne.
 5. Zarząd Grupy i Zarządy Spółek zależnych wprowadziły – zgodnie z zaleceniami epidemiologów i obowiązującymi przepisami – szereg zmian organizacyjnych minimalizujących ryzyko związane z COVID.
 6. Poziom zachorowań na COVID wśród pracowników Grupy Delko jest zbliżony do danych statystycznych dotyczących całości Polski.
 7. Lokalizacje, w których działalność prowadzi Grupa Delko, są rozproszone w całej Polsce – wobec czego ryzyko wyłączenia działalności całej Grupy Delko z powodu COVID jest minimalne.
 8. Płynność finansowa Grupy jest dobra. Grupa posiada rezerwy finansowe na wypadek kryzysu.
 9. Koszty związane z epidemią COVID podrażają koszty prowadzenia działalności.
 10. Zarząd Grupy szacuje, że wynik finansowy na koniec 2020 roku będzie dobry.
 11. Prace rozwojowe i inwestycyjne – ze względu na COVID – obecnie zostały mocno ograniczone ale po ustąpieniu epidemii będą wznowione.
 12. Zarząd Grupy jest w dobrym zdrowiu i zachowuje środki ostrożności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168