• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 09/2021

Data: 06 września 2021 r.
Raport bieżący nr 09/2021

Temat: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Treść raportu:

Zarząd spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”) informuje, iż w dniu 01 września 2021 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza, w trybie art. 428 § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wniosek o udzielenie informacji dotyczącej Spółki.

Treść pytania:
„Z jakich powodów została przedłożona uchwała na nwz o zmianie roku obrotowego”

Udzielona odpowiedź:
Zmiana roku obrotowego z okresu trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia na okres trwający od 1 lipca do 30 czerwca ma na celu lepsze dopasowanie cyklu rozliczeniowego do cyklu gospodarczego w jakim funkcjonuje branża, w której prowadzi działalność Delko S.A. Czwarty kwartał, a w szczególności miesiąc grudzień są okresami, w których sprzedaż jest najmniejsza, a jednocześnie spada znacząco możliwość prowadzenia nowych działań marketingowych oraz negocjacji z dostawcami i odbiorcami. Ze względu na bardzo długi okres tzw. „przerwy świątecznej” w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wydłuża się istotnie termin raportowania wyników handlowych.

W ocenie zarządu Grupy, zmiana terminu roku obrotowego spowoduje lepszą wydajność i efektywność pracy Grupy w obszarze biznesowym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168