• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2021

Data: 22 września 2021 r.
Raport bieżący nr 10/2021

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 września 2021 r.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 22 września 2021 r. (dalej: „NWZ”) wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe.

Pliki do pobrania

Treść uchwał podjętych przez NWZA Delko SA 22.09.2021 r. - akt notarialny

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168