• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2021

Data: 22 września 2021 r.
Raport bieżący nr 11/2021

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 22 września 2021 r.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A., w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 22 września 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.

Pliki do pobrania

Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na WZA Spółki 22 09.2021

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168