• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2021

Data: 5 listopada 2021 r.
Raport bieżący nr 12/2021

Temat: Rejestracja zmian w statucie Spółki.

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”) informuje, że w dniu 05. listopada 2021 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 05. listopada 2021 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. z dnia 22 września 2021 roku. Sąd dokonał zmian w rejestrze w zakresie zmiany treści: §10 UST. 1 PKT 1.16; §17 UST. 2; §18, §24, USUNIĘTO: §20, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW 21 DO 26, W TEN SPOSÓB, ŻE §21 OZNACZONO JAKO §20; §22 OZNACZONO JAKO §21; §23 OZNACZONO JAKO §22; §24 OZNACZONO JAKO §23; §25 OZNACZONO JAKO §24; §26 OZNACZONO JAKO §25.

Spółka w załączeniu podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki oraz tekst jednolity statutu spółki uwzględniający opisane wyżej zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: r. 5 pkt 1) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Załączniki

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12_2021.pdf
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 12_2021.pdf

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168