• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 2/2022

Data: 10 lutego 2022 r.
Raport bieżący nr 2/2022

Temat: Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PH DELTA Sp. z o.o.

Treść raportu:

Zarząd spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 roku spółka Delko S.A. podpisała umowę w wyniku, której z dniem 10 lutego 2022r. nabyła od Leszka Lecha 198 udziałów w spółce PH DELTA Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do KRS pod numerem 0000943363, (dalej: „Spółka”), za cenę zakupu wynoszącą 600.000 zł.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hurtowym i detalicznym obrocie artykułami spożywczymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
Zdaniem Zarządu Emitenta, nabycie udziałów w Spółce wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój grupy kapitałowej Delko, jej przychody i wyniki finansowe.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168