• d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2022

Data: 29 czerwca 2022 r.
Raport bieżący nr 10/2022

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A., w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r.

Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na WZA Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168