• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2022

Data: 23 listopada 2022 r.
Raport bieżący nr 13/2022

Temat:  Zgłoszenie zmiany projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad WZA

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”) informuje, iż podczas odbywanych w dniu dzisiejszym, tj. 23 listopada 2022 roku, obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, akcjonariusz Dariusz Kawecki zgłosił propozycję zmiany projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad, tj. sprawy przewidzianej w punkcie 7 porządku obrad pt. „Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.”
Treść zmienionego projektu uchwały Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania

zalacznik_do_RB13.pdf

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168