• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 3/2023

Data: 23 stycznia 2023 r.
Raport bieżący nr 3/2023

Temat: Informacja w sprawie podziału akcji spółki (split)

Treść raportu:

Zarząd DELKO SA („Spółka”) informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. postanowił,z dniem 01 marca 2023 roku dokonać wymiany (podziału) 5.980.000 akcji spółki o wartości nominalnej 1 zł każda
na 11.960.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w przedmiocie podziału akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym od dnia 01 marca 2023 roku, na rynku regulowanym notowanych będzie 11.960.000 akcji DELKO SA, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oznaczonych kodem PLDELKO00019.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168